چسب کاشی سوپرکرافتGM-30

نوع وزن خالص هر عدد تعداد در بسته وزن بسته قیمت بسته
تعداد بسته‌ی درخواستی
سطل 11.5 کیلوگرم 1 12 کیلوگرم 000000000 ریال
سطل 25 کیلوگرم 1 26 کیلوگرم 000000000 ریال

چسب کاشی کرافتGM-25

نوع وزن خالص هر عدد تعداد در بسته وزن بسته قیمت بسته
تعداد بسته‌ی درخواستی
سطل 11.5 کیلوگرم - 12 کیلوگرم 000000000 ریال
سطل 25 کیلوگرم - 25.5 کیلوگرم 000000000 ریال
Back To Top