این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران با قدرت چسبندگی عالی و انعطاف پذیری زیاد، بهترین
اتصال دهنده برای انواع چوب، مبلمان و دکوراسیون چوبی است.
این چسب به طور عمومی در شرایط فضای باز مانند تداوم قرارگیری در معرض رطوبت مقاوم است.
فیلم چسب بعد از خشک شدن، نرم و شفاف است.

Back To Top
صفحه اصلی
محصولات
حساب کاربری
سفارش