روغن الیف مخصوص زیرکار

زیر کار روغنی اروند برای آماده سازی سطوح داخلی و خارجی ساختمان قبل از نقاشی به کار می رود.

محصولات » رنگ‌ها » زیرسازی
Back To Top