رنگ پوشش زیرین (آستری آلکیدی)

بر پایه رزین های آلکیدی ساخته شده است و به عنوان یک رنگ آستری بر روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی و گچی جهت مصارف داخل و خارج ساختمان کاربرد دارد.
فام رنگ: طوسی، سفید

Back To Top