روغن الیف مخصوص بتونه

این محصول جهت ساخت بتونه روغنی به کار می رود و بتونه ساخته شده قابل اجرا بر روی تمامی سطوح داخلی و خارجی اعم از چوبی و گچی می باشد.

Back To Top